Kijkje in onze kerk

Wij hebben leuke foto’s van onze Pannenkoekenkerk laten maken.
U kunt nu dus een “Kijkje” bij ons nemen door rond te wandelen door onze kerk.

Historie van de Pannenkoekenkerk.

Tot en met 2012 is dit gebouw de kerk geweest van de Doopsgezinde Gemeente Het Bildt, een z.g. Vermaning.

Het is bekend dat er rond 1600 al een Doopsgezinde Gemeenten in St. Annaparochie was. Ze kwamen waarschijnlijk samen in buurtschap “Luttekebuyren” ten westen van de Zuiderweg ( tegenover het industrieterrein “de Wissel”).

Er moeten in die tijd meerdere stromingen zijn geweest o.a. Een Doopsgezinde Gemeente van Verenigde Jonge Vlamingen, Friezen en Waterlanders (gematigd) en een Gemeente van Oude Vlamingen of Jan Jacobsvol (zeer streng in de leer, met ban en mijding en te vergelijken met de Amish in Amerika).

In 1663 werd aan het Zuideinde een nieuwe kerk gebouwd. In de tuin van kapsalon Groen (Warmoesstraat 3) zijn stenen gevonden die afkomstig zijn van deze kerk.

Het was een kapitaalkrachtige gemeente. Ongeveer 25% van de inwoners op het Bildt was Doopsgezind, waaronder veel boeren en handelslieden. In 1806 werd de gemeente opgeheven en de leden sloten zich aan bij de gemeente van Oude Bildtzijl.

15 januari 1872 is de huidige Gemeente opgericht. De Vermaning, met pastorie, werd gebouwd aan de Westerweg (nu Statenweg).
De eerste predikant was Ds. Hendrik Ens (1873). Omdat er van 1881 tot 1896 grote sociale onrust op het Bildt heerste, was er van 1881 tot 1896 noodgedwongen een combinatie met Berlikum (arbeiders waren in opstand gekomen tegen hun slechte leefomstandigheden).

In 1897 durfde men weer een eigen voorganger te beroepen.

In 1908 steeg het ledental, door de inzet van ds. H. Bakels, naar 140 en in 1916 bij Ds. W.H. Thoe Water naar 170. In 1972 werd er weer samengewerkt met Oude Bildtzijl en omstreeks 1989 sloot Berlikum zich hier bij aan.

In 1996 is de Doopsgezinde Gemeente Oude Bildtzijl opgeheven. De meeste leden zijn overgeschreven naar de Gemeente het Bildt. De samenwerking met Berlikum is gebleven. Er zijn gezamenlijk een aantal “speciale” diensten en een kerkenblad.

De Doopsgezinde Gemeente het Bildt is nog steeds een zelfstandige gemeente, maar huurt voor haar diensten de “Fermanje” van Berlikum.